Kor på äng

Värnar om klimatet och djuren

Vårt koncept är enkelt. Att alltid erbjuda svenskt, närproducerat kvalitetskött. Samtidigt lägger vi stort fokus på god djurhållning och låg klimatpåverkan. Vi är övertygade om att långsiktiga samarbeten med våra leverantörer och insyn i hela produktionsledet ger goda förutsättningar för en hållbar produktion.

För oss är god djurhållning och en bra relation med våra lantbrukare viktiga grundstenar för vår verksamhet. Vi arbetar med små och medelstora lantbrukare i vårt närområde, så att djuren aldrig behöver transporteras mer än tre timmar. Miljön är anpassad efter djurens behov och utformad för att de ska skyddas från lidande och stress.

Köttets ursprung har stor inverkan på hur stor klimatpåverkan är. Produktionen i Sverige är en av världens mest klimatsmarta, vilket gör att svenskt kött har ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen. Svenskt nötkött har exempelvis hela 70 % lägre klimatpåverkan än det globala snittet.

KRAV-märkt kött

KRAV-märkning på kött ställer höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär, kort och gott, att djuren har levt ett bra liv. Därför är det inte så konstigt att intresset ökar och vi gör vårt bästa för att tillgodose den stigande efterfrågan. I nuläget är ungefär 15 % av våra produkter KRAV-märkta.